Høringssvar fra Håkon Skau

Dato: 31.10.2019

Vinden er fornybar. Vindkraftindustrien, i alle ledd, er det IKKE.

Det brukes miljøskadelige stoffer i produksjonsprosessen av turbiner. Turbinene inneholder også giftstoffer som kan lekke ut i havet ved ulykker.

Frakt av de enorme turbinene til sine destinasjoner til havs, kan medføre utslippsproblematikk ved skader på havets organismer.

Flere kompetente personer med tidligere ansettelsesforhold i NVE, stiller kritiske spørsmål ved saksbehandlinger so er foretatt.

NVEs oppførsel ift. mottatt kritikk og spørsmål, ligner mistenkelig på stormen NAV utsettes for i disse dager. De har måttet krype til korset og legge seg rimelig flate for kritikken som har kommet. Men først etter et par års motstand fra etaten.

NAV har vært utro mot EØS-regler, NVE har vært utro mot norsk lovgivning. Og det burde være mye verre! I havvindssaker - som i landbaserte vindkraftsaker - er naturen ikke tillagt noen egenverdi. Naturen - som er det viktigste mennesket trenger - blir umyndiggjort.

Det hele koker ned til en raskest mulig inntjening til en liten gruppe grådige mennesker - på naturens bekostning. Dette er en utvikling jeg på det sterkeste er imot, og vil slåss mot i all fremtid.

Slik vil vi ikke ha det i Norge. Forstår egentlig ikke hvordan norske myndigheter og ansvarlige norske politikere kan være med på en slik behandling av vår norske natur. Det er skammelig! Og uten enhver bærekraft.

De ansvarlige vil måtte svi for dette.