Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 752509

Dato: 27.10.2019

Hva med lekkasjer ut i havet av oljesøl? Hva med fugle livet? Hva med ødeleggelser i havet når man setter i gang med havvind? Fisk,koraller og andre levende vesen i havet.

Jeg er ikke for hav vind. Ei heller for vindturbiner på land. Hva med materialet som blir brukt,levetid/resirkulering.

Hva med Alt som skjer under vannoverflaten.

Nei vi vet for lite om dette.