Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 324199

Dato: 22.10.2019

At dere ikke nøyer dere med å ødelegge store områder på land så skal dere flytte disse fuglekverne til havs også? Er dere klar over at det ene havvind anlegge er oppsatt rett utafor norges største fuglefjell? Tenker dere konsekvenser i det hele tatt av det dere holder på med?