Høringssvar fra Siri Hermo

Dato: 30.10.2019

Vindkraft til havs er like ødeleggende som vindkraft på land. Dette er rasering av natur hvor profitt for noen er målet, godt gjemt bak et "grønt" skifte.

Vindkraft til havs ødelegger norsk økonomi, fugleliv, fiskefelt og havet. Vi vet alt for lite om hvor store konsekvenser dette vil ha på det maritime livet. Dette er også matfatet vårt. Hva med å konsekvensutrede før en setter igang? Førevar- prinsippet synes like fraværende her som ved vindindustri på land.

Norge har vannkraft og potensial for mye her ved oppgradering og endring av lovverk. Hvorfor sløse vekk penger på utenlandsk vindkraft ? Vi burde sikre nasjonen mer utslippsfri vannkraft, samtidig som det sikrer norsk konkurranseevne innen industri og økt verdiskapning.

Vindindustri på hav er like mye rasering av vårt livsgrunnlag som vindindustri på land er. La oss konsekvensutrede dette før vi ødelegger mer enn penger kan reparere. Det er for sent å snyte seg når nesen er borte.