Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 183785

Dato: 08.10.2019

Nei til vindturbiner til havs!