Høringssvar fra TechnipFMC Norge

Dato: 01.11.2019

TechnipFMC takker for muligheten til å gi innspill på forslag om opning av områder for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergiloven. Vårt tilsvar finnes vedlagt.

med vennlig hilsen

Jørn Kristian Lindtvedt

Vedlegg