Høringssvar fra siri gossé

Dato: 21.10.2019

Vindkraftutbygging til havs bør stilles i bero inntil konsekvensene for marint liv er tilstrekkelig utredet.

Det samme gjelder for trekkfugler og insekter.