Høringssvar fra KS Bedrift

Dato: 21.10.2019

Vedlagt høringssvar fra KS Bedrift.

Vedlegg