Forsiden

Høringssvar fra Ingunn Egset

Dato: 01.11.2019

Nei t'il vindkraft,

Dette er ein teknologi som krev store mender metall som etterkvart må skiftast ut , og I tillegg er avhengig av både olje og elektrisitet - Kan det bli mengder skrapavfall og kan det bli oljesøl av dette?
Turbinene vil slå ihel uheldig fugl også til vanns, kan vi vite at dei ikkje blir plasserte i fugletrekksoner, eller at det kan bli framtidig "kvileplass " for fuglar ? Å fortsette med dette på land er uakseptabelt, mot både natur, fuglar, og menneske, men med så mange ulemper, er dette ein teknologi å satse vidare på? I Norge har vi allereie ypperlige forhold for vannkraft som vi kan ta vare på, den allereie eksisterande kan effektiviserast med moderne turbinar, og den kan utbyggast med mykje mindre sideeffektar enn vindkraft.