Høringssvar fra Brage Sæther

Dato: 31.10.2019

Er det ikke på tide at dere tar signalene fra folket?!?

Over 5000 høringssvar mot vindkraft på land. Dette fordi befolkningen nå ser konsekvensene med egne øyne. De massive inngrepene er ikke reversible, ødelegger naturmangfoldet og oppleves som en katastrofe for berørte mennesker. Forurensningen og avfallsproblemene skal grunneiere og kommuner få slite med i flere 10-år.

Og det er ikke greit å utrydde fuglearter!

Folket vil ikke ha vindindustri!

Vi har sett de elendige konsekvensutredningene. Vi har sett overkjøringen av alle normale lover og regler, samt av forvaltere av disse. Vi har sett elendige søknader bli godkjent, med mildt sagt tvilsom forankring i "lokal støtte" en gang i fjern fortid. Vi har sett kommuner og grunneiere som kjemper innbitt for å unngå ødeleggelsene som rulles inn mot deres vilje.

Hvordan kan vi tro at noe skal bli bedre selv om svineriet hives på havet?

Forurensning med oljesøl og microplast vil formodentlig forårsake problemer også på havet. Hva med brann og/eller havari? Hva med infralyden? Hva med fuglelivet på sjøen? Hva med konsekvensutredningene?? Skal KUene bli like elendige som de ofte har vist seg å være på land?