Høringssvar fra Hydroelectric Corporation

Dato: 14.07.2019

Ifbm forslag til forskrift til havenergilova

På vegne av Hydroelectric Corporation, som er registrert i USA og Norge, vil forskriften sterkt berøre vår virksomhet som ene og alene dreier seg om produksjon av elektrisitet offshore.

Ved at teknologien på sjøkabel gjør at vi kan ha spenninger opp mot 20GW, og strømmen kan fraktes via sjøbunnen mellom kontinenter, har Hydroelectric Corporation sendt inn en søknad til NVE om å bygge kraftverk i nordsjøen, i skjæringsområdet det Norge har sjøgrense mot england og danmark.

Det vil bli bygget ufattelig mange vindmøller i dansk og engelsk farvann, og infrastrukturen med å frakte vekselstrøm inn til land vil bli stor skala. 

Ved å bruke DC kabel til å frakte strøm fra produksjonsfelte til en offshore HUB, kan en koble to grids. Det er dette som er essensen i vår forespørsel til Norge, der vi ber Staten om å åpne for at flere aktører kan koble seg opp på eksisterende sjøkabel som frakter den produserte  vekselstrømmen til land. 

Sagt på en annen måte, om Norge gir lisens eller konsesjon til en fornybar energi aktør som opererer offshore, og denne aktøren investerer penger i en sjøkabel, så må det gis tilgang til denne sjøkabelen for andre aktører om det er kapasitet, ettersom dagens sjøkabler håndterer spenninger opp mot 20GW. 

Om Staten ikke inkluderer en slik betingelse i forskriften, så kan vi ende opp med enormt mange sjøkabler i nordsjøen, som logisk sett ikke er bra for miljøet, selv om en sjøkabel ikke forurenser. Som nordmann og miljøforkjemper er det viktig at forskriften inneholder betingelser tilknyttet delingsprinsippet. Har nan en sjøkabel som tåler 20GW og operatøren bruker kun 2-3GW, så er det rett og rimelig at sjøkabelen deles med andre. 

Mer info om HVDC sjøkabler finnes i linken under:

https://medium.com/predict/future-of-electricity-transmission-is-hvdc-9800a545cd18

Kontaktdetaljer for Hydroelectric Corporation:

Carl Kjelsens vei 17

0860 Oslo

Adm. Direktør: Eiric Skaaren

email: Eiric.Skaaren@HydroelectricCorp.com

webside: www.HydroelectricCorp.com