Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 174324

Dato: 07.10.2019

Det allmennhetens rett å få vurdert hvilken skade selve utbyggingen kan gjøre for miljøet i havet. Den eneste måten å sikre informasjon om dette på er å overvåke tiltenkte områder før, under og etter utbygging. Dersom man kan sikre seg data i alle faser vil det være lettere å stille f.eks. utbyggere til ansvar for eventuelle brudd.

Det skal kartlegges, støpes fundamenter, legges kabler, og være mye fartøystrafikk før og i byggeperioden. I tillegg til fartøystrafikk i driftsperiode ifb. vedlikehold. Kan lyder, magnetfelt etc. ha innvirkning på miljøet i havet?

Vi foreslår at det nedlegges påbud om å installere nødvendige målesystemer for kjemikalier, temperatur, endringer i bunnforhold etc, i god tid før en eventuell utbygging starter.