Høringssvar fra Oljedirektoratet

Dato: 31.10.2019

Vår referanse 19/70

Oljedirektoratet (OD) viser til høringsnotat av 2.7.19 og invitasjon til høring. Våre høringskommentarer er vedlagt.

Med hilsen

Torhild Skumlien Nilsen

underdirektør e.f.

Gunnar Mån Østebø

rådgiver

Saksbehandler: Wenche Tjelta Johansen

Vedlegg