Høringssvar fra Jane Nygård

Dato: 30.10.2019

Mener at vindturbiner ikke egner seg i sjøen, både med tanke på fugl, marine arter, klima, bunnforhold, oljelekkasjer & mikroplast, Signal forstyrrelser, osv.

Turbiner passer hverken på sjøen, eller til lands i Norge.