Forsiden

Høringssvar fra Bente Nordaas Bergstrøm

Dato: 29.10.2019

Jeg tror ikke man har forsket nok på dette, og hvorfor skal vi bruke så mye penger på noe så usikkert? Nå er det på tide å tenke på hva vi har bruk for i Norge, til befolkningen og til norsk industri. Vi kan ikke redde verden med vindkraft, til det er den for ustabil og ødeleggende både til land og til havs.!!