Høringssvar fra Tore Tangen

Dato: 31.10.2019

Vi trenger ikke vindturbiner. Har nok vannkraft.