Høringssvar fra Ole Østlid

Dato: 27.10.2019

Hei,

Jeg forventer at regjeringen er åpen, og kommuniserer forståelig og tydelig om følgende:

* Konsekvenser for fiskenæringen

* Konsekvenser for total strømpris til sluttkunde (inklusive alle skatter, avgifter og subsidier som Enova o.l.)

* Konsekvenser for energistabilitet, og faren for destabilisering og potensiale for blackouts slik man har sett i Storbritannia

* Konsekvenser for miljø og dyreliv

Dersom dere følger tilsvarende fremgangsmåte som ved landvind frykter jeg omfattende kostnadsskandaler, tilsvarende bortkastede skattepenger og unødvendig ødeleggelse av natur. Vi har ikke råd til en slik oppførsel fra regjeringen.

Med de erfaringene man har fra Storbritannia, Australia, California og Tyskland så er jeg kategorisk imot all utbygging av vindkraft (til land og til havs).

Dersom regjeringen ønsker energiproduksjon uten utslipp og ødeleggelse av natur så burde man bygge ut atomkraft, alt annet er symbolpolitikk.

Mvh,

Ole Østlid

Siv.øk.