Høringssvar fra Reidar Olaf Østensen

Dato: 01.11.2019

Jeg er imot massedrapsmaskiner også til havs.

De vil forurenser med ikke resirkulerbar glassfiber som blir til mikroplast. De vil forurense med ultralyd som kan gå utover kommunikasjon og navigasjon på hvaler og andre sjølevende pattedyr. Kablene kan også forstyrre dyrenes kommunikasjon og navigasjon. De vil definitivt drepe på tusenvis av sjøfugler. Og forurense med olje.