Høringssvar fra Anne-Lill Nilsen Mygland

Dato: 31.10.2019

Jeg mener at havind er en trussel både for fugl og alt levende i havet. Det er bevist at vindturbiner dreper fugl i hopetall. Og man vet ikke hvordan støyen påvirker dyrene i havet på sikt.

Vi har mer en nok vannkraft, bruk heller penger på å ruste opp eksisterende kraftverk, det vil være mye mer miljøvennlig. Dette har ingenting med miljø å gjøre for ser man på prosessen fra vindturbinene blir produsert til de er i drift så har de forurenset så mye at de må svive i en mannsalder for å kunne ta inn igjen miljøgevinsten.

Dette er det storkapitalen som står bak. Våkn opp og ta vare på miljøet ikke forsøple det med vindturbiner. Kunne skrevet masse mer men jeg ber dere om å stoppe dette for miljøet og barna våre sin del.