Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 255133

Dato: 01.11.2019

Vindkraft til havs utgjør en stor risiko særlig for trekkfugler og fisk og felter med fiskeyngel, og fortrenger de som lever av fiske. Som på land vil et stort antall fugler trekkes inn i dragsuget fra vindturbinene, kløyves og falle ned i havet. Ut fra at verdens fuglebestander allerede er sterkt truet, da fuglebestandene har gått kraftig ned globalt sett.

https://www.nytimes.com/2019/09/19/science/bird-populations-america-canada.html?smid=nytcore-ios-share&fbclid=IwAR1nkjpKoQI6NdswDP1Q_6uXRCEM0GOB0Mn8Tm-s6_2njHX6TJBnAVjeQE0

Havturbiner vil generere store mengder mikroplast i havet, som skaller av i vær og vind, og som kommer i fisken vi spiser, om det blir noe fisk igjen i havet til slutt. Dette skjer allerede i dag, fra andre kilder. Lavfrekvent lyd og støy fra vindturbinene vil bære langt. Lyder høres ofte enda bedre under vann, og over lenger avstander.

Vindtubinene kan lekke spillolje, og slipper ut klimagassen sf6; https://www.telegraph.co.uk/news/2019/09/13/worlds-powerful-greenhouse-gas-rise-due-green-energy-boom/. I tillegg er de svært forurensende å produsere, og genererer både barnearbeid i Kongo, og store forurensede områder i Kina; https://www.bbc.com/future/article/20150402-the-worst-place-on-earth. Så hvis vi skal tenke globalt, tenk helhetlig. Produksjon av vindturbinder får også konsekvenser for andre. https://www.theguardian.com/global-development/2019/sep/05/most-renewable-energy-companies-claims-mines

https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/rapport-advarer-mot-miljoskader-fra-fornybarsatsing-1.1496125

Det er bedre å støtte husholdningene i å få mer energieffektive hus, for eksempel med jordvarme og eventuelt, varmepumper, kanskje solceller, mindre energitap, tidsinnstilling på varmeapparater mv. For eksempel kan det også lages mer energi på kjøretøyer, mens de kjører, av vind/luftmotstand og kanskje solceller.

Havvindparker er videre en risiko for skip, for eksempel under uvær, hvor forlis kan skje som følge av kollisjoner. Vindparkene til havs fratar oss muligheten til rekreasjon gjennom å se ut over åpent hav, og skaper stress, i tillegg til at de ser fryktelig triste ut.

Jeg viser for øvrig til høringssvar fra Motvind sør mv.

Nei til vindkraft både til lands og til havs. Finn mer skånsomme alternativer.