Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 101262

Dato: 29.09.2019

Jeg synes absolutt at det skal åpnes