Forsiden

Høringssvar fra Verning as

Dato: 31.10.2019

Eg er sterkt i mot å subsidier vindmøller vindmøller til havs. Det vil aldri bli lønnsomt uten masse subsidier frå det norske folk. Dei vil sette dei på dei viktigste fiskebankane og fiskarane blir dei store taparane. Det vil overkøyre fiskeri interessene slik som seismikken gjer. Det er ingen god sameksistens der for det kan eg skrive under på for eg er fisker sjølv og verre vil det nok bli med vindturbiner. Det vil Ikkje gagne noken og dei forpestar naturen og tar livet av fuglen. Vindmøller er århundrets største klima bløff og kva skal lage krafta når det Ikkje bles. Nei til vindmøller både på sjø og land.