Forsiden

Høringssvar fra WWF Verdens Naturfond

Dato: 01.11.2019

Vedlagt ligger WWF Verdens Naturfond sitt høringssvar til høring om forslag om åpning av områder for fornybar energi til havs og forslag til forskrift til havenergiloven.

Vedlegg