Høringssvar fra Merete Moen

Dato: 31.10.2019

Jeg mener det er tvingende nødvendig at Regjeringen skrinlegger planer om havvind.

Når vi ser alle feil og mangler når det gjelder vindkraft på land så må det full konsekvensutredning til. Hver turbin inneholder minst 2500 l olje. Det er ikke tilstrekkelig tiltak til for å håndtere en lekkasje til havs. Det er heller ikke tatt hensyn til trekkruter til fugl og insekter ved installasjoner til havs. Nå er det godt kjent at insekter er blitt redusert med 70% . Dette er skremmende tall. Hver turbin på land har har tonn med insekter som er most til en masse som svekker turbinvingene i å snurre rundt.

Så kommer vi til infralyd. Nå er det kjent at infralyd kan medføre helseskader hos folk og dyr. Hva med havdyr? Er det konsekvensutredet? Det florerer teorier på at hvaldyr strander bl.a pga infralyd fra havvind.

Hva med havbunnen? Det er også kjent at havbunnen endrer seg som direkte årsak fra de kraftige bevegelser som skjer fra turbinvingene. Dette kan endre dyrelivet på havbunnen. Er det konsekvensutredet?

Jeg fraråder på det sterkeste å satse på havvind.