Høringssvar fra Sigrun Misund

Dato: 25.10.2019

Ingen kjenner de fulle konsekvenser for livet i havet om disse vindturbiner plasseres til sjøs, verken nært land eller langt til havs. Hvordan påvirkes fisk (gyting), havpattedyr (reproduksjon) og deres evne til å navigere (under påvirkning av lav-/høyfrekvent lyd) ?

Hva med potensiell forurensing; oljelekkasje, mikroplast (Kompositt-materiale som fyker av vingebladene) ?

Hvilke planer foreligger om demontering av turbinene etter 15-20 år? Blir de senket?

Equinor har for et par uker siden selv sagt at Hywind neppe blir lønnsom i sin produksjonstid, selv med 2,3 milliarder i statlige subsidier! Hva er da formålet? Testing, på bekostning av det marine miljøet?

Nå må ansvarlige myndigheter (NVE og OED, samt hele regjeringen) ta ansvar for hele den norske naturen, både på land og til havs, og sørge for at det foreligger seriøse konsekvensutredninger hvor alle relevante instanser blir hørt. Ikke bare kapitalinteressene og kjøpte klimalobbyister.

P.s. Jeg er ingen klimafornekter, om den som leser dette skulle tro det.

Man redder ikke klimaet ved å ødelegge naturen/miljøet.

Hilsen

Sigrun Misund

Vestnes