Høringssvar fra Aust-Agder fylkeskommune

Dato: 08.10.2019

Vedlagt følger uttalelse fra Aust-Agder fylkeskommune.

Uttalelsen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget i møte 8.10.19.

Mvh

Berit Weiby Gregersen

rådgiver

Aust-Agder fylkeskommune

Vedlegg