Høringssvar fra Thomas Krüger-Monsen

Dato: 31.10.2019

Jeg har tidligere sendt inn høringssvar i forrige omgang, og gjør det igjen. Vindturbiner til havs har like lite å gjøre der som på land. Dette all den tid vindturbinene generer lavfrekvent støy, som forstyrrer levende organismer såsom, fisk, sjøpattedyr. Fugel vil temmelig sikkert også bli rammet av turbinvingene og bli drept.

Skal vi utslette hele fuglefaunaen vår så må Dere bare få bygget ut snarest mulig. Merkelig at Dere skal tviholde på ulven i vår fauna, når det er helt greit å utslette fuglefaunaen, er ikke noe logikk i dette!

Mengde plast i havet er det satt fokus på nå de senere år, og ved å bygge ut for havvind vil andel plast i havet øke betraktelig, turbinvingene avsondrer epoxy og glassfiber etter ca 2 års bruk på land. Kan ikke tenke meg at miljøet for vingene er noe snillere til havs. Har også nå i det senere sett vinger som kolapser p.g.a. for stort vindpress, har vi noen kontroll på dette? Hva nå er slik anordning begynner å brenne, og tusen liter eller mer med hydraulikkolje renner ned i havet, med tilsvarende mengde glykol. Har de tenkt å ha liggende lenser der konstant. Glykolen vil blande seg med vann umiddelbart, og ikke være mulig å skille ut, hva er konsekvensen for livet i havet. SØRG FOR Å FÅ DETTE PÅ DET RENE FØR DERE I DET HELE TATT TENKER TANKEN!