Forsiden

Høringssvar fra Vidar Holm

Dato: 30.10.2019

Vindkraft til havs er ødeleggende for norsk økonomi, fugleliv, fiskefelt og havet i form av forurensninger som olje, generert båttrafikk i forbindelse med vindkraftverkene og mikroplastutslipp fra rotorblader. Norge har tilgang på vannkraft og potensial for mye mer. Også for eksport. Vi sløser vekk penger på utenlandskeid vindkraft vi kunne brukt til å sikre nasjonen mer utslippsfri vannkraft og samtidig sikre norsk konkurranseevne innen industri og økt verdiskapning.