Forsiden

Høringssvar fra Reidun Johansen

Dato: 27.10.2019

Vindkraft på land har skapt store konflikter og økende uenighet mange steder i landet, med god grunn. Det er tydelig at vurderinger vedr. vindkraft ikke er gjort på godt nok grunnlag. Natur, fugler, insekter og småsamfunn har blitt den tapende part igjen og igjen. Når det gjelder vindkraft til havs bør regjeringen trå forsiktig. Det norske folk vet langt mer ang. vindkraft i dag, og vil dermed kreve mer av våre politikere. Dersom forskning viser at marint liv kan bli skadelidende kan vi IKKE gå videre med havvind! Dersom det er fare for oljelekkasje osv fra vindturbiner til havs, kan vi ikke gå videre med havvind! Og vindturbiner kan drepe fugl uansett hvor de blir plassert. Natur og dyreliv MÅ få en større plass i klimasaken. Vi kan ikke redde klima ved å rasere naturen. Det samme prinsippet gjelder ved turbiner til havs. Lytt til forskere og eksperter, som ikke har interesser i vindkraftindustrien. Gjør kloke og modige valg for fremtidige generasjoner og tør å si nei til de sterke kapitalistiske kreftene i Norge og Europa. Visse ting vil ALLTID være viktigere enn evig vekst. NEI TIL HAVVIND.