Høringssvar fra Erlend leirdal

Dato: 31.10.2019

Høringsvar:

Tempo , omfang, saksgang , såkalte registreringsarbeider og konsekvensutredninger har vært og er under massiv kritikk når det gjelder vindkraft på land. NVE har på vegne av OED stått ansvarlig for håndtering av spørsmålene rundt vindkraft under dekke av en foreldet elnergilovgivning.

At de samme feilene nå skal videreføres og gjentaes til havs er ikke annet enn urovekkende. Man er i dag fullstendig klar over hvor kritisk det er for verdens fiskestammer , havpattedyr , sjøfugl og livet i og rundt havet generelt. Med unntak av kapitalens behov for tempo er det ingensomhelst grunn til å forhaste seg i spørsmålet om vindkraft til havs.

Det er alt for liten kompetanse på området og man vet alt for lite om vindindustriens skadepotensiale. Å sette igang flere store prosjekter vil være ren hasard med naturverdiene.

De foreslåtte områdene er i tillegg tildels av de mest ekstremt fiske og fuglerike vi har . Konsesjonsåpningen for vindkraft utafor nordre Sunnmøre MÅ TREKKES INN . Her det kjerne område for sjøfugl. Utsirafeltet er sannsynligvis midt i trekkfuglenes HighWay og Sørøya midt i Skreiens vandringsvei.

Det er, ikke minst for industriens egne interesser vesentlig at tabbene rundt landbasert vindkraft ikke nå repeteres til sjøs.

Min instendige oppfordring er at vindkraft til sjøs og langs kysten må tuftes på et mye mer vitenskapelig basert grunnlag og med mye større fokus på helhetsbilder blant annet havpattedyr trekkfugl , sjøfugl og hensyn til fiskeriene.

Tilslutt vil jeg få kritisere bruken av skattenetalernes penger i denne egentlig ulønnsomme industrien. Den offentlige subsidieringen er enorm. Vindkraft ville være totalt uaktuell uten. Slil stt ligner næringen mest på et dobbeltran. Først taes pengene så taes naturen. Å stikke til havs med disse problemene gjør det ikke bedre, det gjør situasjonen dobbelt kritisk.

Med vennlig hilsen Erlend Leirdal .