Forsiden

Høringssvar fra Aagot Monsen

Dato: 26.10.2019

Takk for anledningen til å komme med høringssvar.

Min holdning er at Norge ikke skal bygge ut havvind. Ulempene ved etablering og drift av vindturbiner til sjøs er store. Dette gjelder ulempene for dyrelivet i havet, og for fiskeriene. Havet er matfatet, og må taes vare på.

Alternativene bør fram, dvs enøk, effektivisering av vannkraftanlegg og opprustning av overføringslinjer.

mvh

Aagot Monsen