Høringssvar fra Ketil B. Olsen

Dato: 01.11.2019

Kun en stemme fra de som ikke har anledning til å uttale seg.

Som sjømann og oljearbeider, vil jeg ta ordet på vegne av alle trekkfugler på vei fra nord og sør , to ganger i året.

Jeg har sett de bli grilla fri for fjær i flammetårnet på riggen.

Sett de kjempa seg over nordsjøen i vær som vi lå uten helikoptertransport.

De har det tøft nok, om det ikke skal setter opp kjøttkværner i deres vei også.

Dere har et ansvar for vår fauna som jeg på ingen måte har grunn til å tro dere er bevisst.

Ketil B. Olsen.