Høringssvar fra Agder Energi AS

Dato: 01.11.2019

Til OED

Agder Energi takker for anledning til å gi svar på høring av forslag om åpning av områder for fornybar energi til havs og forskrift til havenergiloven.

Vedlagt følger Agder Energis høringssvar

med vennlig hilsen

Agder Energi AS

v/Øyvind Stakkeland

Direktør rammevilkår

Vedlegg