Høringssvar fra Joar sandøy

Dato: 08.10.2019

Viburde ikke ødelegge en fantastisk resurs for å få en annen resurs.

Mener havvind og landvind er helt feil teknologi for å "berge" verden når det gjelder kraft produksjon.

Vi bor på den mest stabile delen av verden hva gjelder jordskjelv, og kjøling har vi mer en nok av.

Fyr igang prosjektering/utgreiing av atomkraftverk slik som Finnland gjør!

Det er definitivt det minst resurskrevende hva gjelder kraftproduksjon.

Vi er verdensledende innen industriell teknologi. Hvorfor skulle vi ikke få til atomkraft?

Om en ser på de landene som har hatt utfordringer med atomkraft så sier det seg egentlig selv at vi får til dette rett så bra.

Slutt å led landet inn på ett villspor ang kraftproduksjon.