Høringssvar fra Øyvind Hjelle

Dato: 29.10.2019

1. Kom ikkje i konflikt med kjente gyteplasser, fiskeplasser

2. Lær av konflikten på land, få det så langt til havs at det er ute av synet.

Ellers positiv til hav vind. Dersom disse premissene legges til grunn

Øyvind Hjelle