Høringssvar fra Tim Mathiesen

Dato: 29.10.2019

Vindturbiner til havs er også miljøkriminalitet!

En ting er at disse vindturbinene ødelegger vakker norsk natur på land for all fremtid, -er stygt og dreper fredete fugler. Men de dreper også fugler til havs. Det er rapportert om kraftig desimering av sjøfugl spesielt i Irland. Men det er bare en liten detalj i det hele. Vindkraft er like mye miljøkriminalitet til havs som det er til lands.

Vindturbiner til havs bruker fremdeles Neodymium som må utvinnes (se om Neodymium lenger ned), dreper fugler, bruker 2.500 liter olje, -og oljelekkasjer har vist seg å være et problem. Oljelekkasjer til havs får man ikke gjort mye med.

Vindturbinene kaster fra seg tonnevis med mikroplast som småfisken forveksler med marine dyr og spiser det. Og større fisk spiser småfisken og til slutt får vi mikroplast i næringskjeden vår. Se fra 4:15 og utover i denne videoen. https://www.youtube.com/watch?v=og2H7ZxkiMA

Det kanskje største og mest ukjente og uutforskede problemer er den lavfrekvente infralyden som vindturbinene avgir. Og den lyden forsterkes mange ganger under vann. Noen har stilt spørsmålet om dette kan være en grunn til at hvaler svømmer på land. Dette er en ukjent faktor det må forskes adskillig mere på. Man vet ikke hvilken effekt en forsterket lavfrekvent infralyd under vann vil innvirke på livet under havoverflaten.

På land gjør lavfrekvent infralyd over tid folk og dyr syke. Hvorfor skulle dette være annerledes undre vann, der lyden attpåtil forsterkes mange ganger?

Effekten av lavfrekvent infralyd på land er grundig dokumentert av Mary Pierpont som har gitt sykdommen navnet «Wind Turbine Syndrom». (Spesielt farlig for hjertepasienter. Hva er effekten på havdyr?)

https://www.windturbinesyndrome.com/wind-turbine-syndrome/?fbclid=IwAR2tBcKTlJkTtVVPFqK4vgnnCMgvtG7LTsAxFglZWe8uC_4GmNNdmMgAJf8

Videre er produksjonen av vindturbinene miljøkriminalitet pga stoffene (Neodymium) som brukes. Kan sammenlignes med produksjonen av batterier til elbiler.
95% av verdens forekomst av Neodymium finnes i Kina der tidligere fruktbare marker er omgjort til giftige sumper der folk blir syke av å bo i nærheten. «Ja til å ødelegge miljøet bare det ikke skjer hos meg». Dokumentert på YouTube i flere videoer. Bl.a. videoen «
How Wind Farms Destroy the Environment 2: Toxic Waste».

https://www.youtube.com/watch?v=Ia5M72yCzRo

Og etter 25 år skal vindturbinene skrotes, og hvor man da skal gjøre av skrotet?

Bladene som er laget av ikke nedbrytbar og gjenvinnbar kompositt blir et stort problem. Hva skal man gjøre med dem? Hvor skal man gjøre av dem? I USA har de ikke funnet annen løsning enn å grave dem ned. https://cowboystatedaily.com/2019/08/07/wind-turbine-blades-being-disposed-of-in-casper-landfill/?fbclid=IwAR3Br2sXX0rBEISvO09jZ4n-3lIWiDgSBkRbCU9Rm7XvGiil-5SEFE_OKsk

-Et varslet miljøproblem foreløpig uten løsning.


Alt dette, -ingen ting av det snakkes det om i dag. Man bare ødelegger naturen, bygger vindturbiner og dreper fugler. Og ødelegger mikro -og makrobiologien, og dermed økosystemet. Og til havs kommer ukjente faktorer som effekten av lavfrekvent under vann i tillegg.

Det finnes kanskje også innsekter til havs? Og da må tilføyes at pga alle innsektene som fester seg til propellbladene, så reduserer det kraftproduksjonsevnen, gir dyrere strøm, -propellbladene må vaskes, -en veldig dyr operasjon som fordyrer strømmen ytterligere. Og i Norge får vi is og sne på propellbladene om vinteren i tillegg. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2356371891052359&set=gm.1315997608554787&type=3&theater

Norges Miljøvernforbund har regnet ut at bl.a. p.g.a. dette kan vi bare nyttegjøre oss 24% av den strømmen som produseres. Se deres video «Vindkraft - Sparer vi CO2» på YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=76TcvhXjONQ

Norges Miljøvernforbund har også sett på hvor mye mere klimavennlig vannkraft er i forhold til vindkraft, og det er ikke snaut: https://www.youtube.com/watch?v=ksuR15ulMsI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2xrKf9L50aaoM126K-QbsqC6-Fz8PJj1cnx6L30bl-Mbpd5hDI_IEq6Eo

Vindturbiner er som kraftproduksjonsmiddel dyrt og dårlig. Men akkurat det er bare et økonomisk spørsmål, -ikke et spørsmål om miljøkriminalitet som det å ødelegge mikro -og makrobiologien og hele økosystemet er. -Noe vindturbiner gjør. -Som ingen snakker om fordi de ikke vet det. -Fordi ingen forteller dem det.

Jeg antar at hadde alle visst alle implikasjonene ved å tillate vindturbiner, ville alle ansvarlige politiske partier gått inn for å forby vindturbiner i Norge, ikke sant? Eller?

Hva vil politikerne gjøre for å stoppe den miljøkriminalitet som foregår?

Mitt håp er at alle politikere setter seg fullt og helt inn i implikasjonene rundt oppsetting og drifting av vindturbiner, -og at dette til slutt rett og slett blir forbudt i hele Norge. Også til havs.