Forsiden

Høringssvar fra Sørøy/Loppa Fiskarlag

Dato: 04.07.2019

Sørøy/Loppa Fiskarlag. 03.07.2019

Sørøy/Loppa Fiskarlag går sterkt imot planene om vind kraftverk utforbi Sørøya, vi argumenter mot dette på følgende måte.

Dette er viktige fiskefelt for den lokale kyst flåten og vi frykter at dette vil fortrenge denne, dette vil føre til at en allerede pressa Fiskeindustri miste råstoff.

Fiskeindustrien i Vest Finnmark er allerede sterkt pressa og mange lokalsamfunn er prega av fraflytting, desse planene vil forværre en allerde vanskelig situasjon.

Sørøy/Loppa Fiskarlag kan på ingen måte godta desse planer da det ikkje er plass til både vindkraft og fiskeri i dette området. Med alle dei negative konsekvenser dette vil medføre.

Mvh

Jon Atle Bjørnø

Leder

Sørøy/Loppa Fiskarlag