Høringssvar fra Møller

Dato: 27.10.2019

Nå har vi i flere kommuner i landet erfart at utbygging av vindkraft sett at ufattelig mye natur raseres. I tillegg har vi fått vite at skader på vindkraftutstyr gir forurensing av naturen. Vindmøller bygges så nært opp til boliger at de ødelegger tilværelsen for mange mennesker.

Hvorfor mener politikere at dette er greit????

Nå skal vi altså også bygge vindkraft i havet.

Allerede har vi i Norge utfordringer med at det høstes så mye av fisken i våre havområder at det må reguleres streng. Enhver kan forstå at disse områdene i havet er så sårbar at vi kan IKKE TILLATE AT VI OGSÅ SKAL LA VINDKRAFT- INDUSTRIEN FORURENSE HER. DISSE HAVOMRÅDENE SKAL VERNES I STØRST MULUG GRAD.

Fisket er belastende nok og i tillegg har vi oppdrettsindustrien som FORURENSER ALT FOR MYE.

VILLFISKEN I HAVET TÅLER IKKE MER FORURENSING.

DISTRIKTSNORGE HAR SIN HOVEDINNTEKT FRA HAVET OG DET SKAL DE HA I FREMTIDEN OGSÅ.

EGENTLIG BURDE KONSESJONENE FRATAS NOEN AV TRÅLERNE OG TILBAKEFØRES TIL KYSTFISKERNE.

NEI TIL ØDELEGGELSE AV VÅRE HAVOMRÅDER.

STOPP UTBYGGING AV MERE VINDKRAFT.

VÅRE NATUR RESSURSER EIES AV FOLKET.

VELG VIDERE UTBYGGING AV ALLEREDE EKSISTERENDE VANNKRAFTVERK NÅ.