Høringssvar fra Equinor ASA

Dato: 01.11.2019

Vi viser til høring av 2. juli d.å. om forslag til åpning av område etter havenergilova samt forskrift om fornybar energiproduksjon til havs.

Vedlagt følger Equinors høringsuttalelse.

Med vennlig hilsen

Torkel Sjoner

Equinor ASA

Vedlegg