Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 371943

Dato: 25.10.2019

Fornybar energi til havs. I og med at vindkraft på land møter stor motstand , så vil nok vindkraft til havs møte på andre gruppers motstand. Er dette skikkelig utredet med tanke på infralyd kontra sjødyr. Fisken forsvinner fra områdene. Det vil bli forstyrrelser i sonarsystemet til delfiner , hval etc.
vi trenger ikke vindkraft. Vindkraftturbiner er tenkt satt opp i områder som er sårbare og altfor nært land. Vi har nok. Mer enn nok. Dette handler ikke om grønt skifte. Dette er kun utenlandske profitt jagere som vil tjene store penger på kort tid. Her igjen kommer iskast , skyggekast , infralyd , oljelekkasjer , brannfaren, ikke gjenvinnings gevinst. Hvordan oppbevares de etter utgått bruk ? Hvor destrueres de?
det er altfor mange usikkerhetsmomenter tilknyttet havvindkraft