Forsiden

Høringssvar fra Vest-Agder fylkeskommune

Dato: 28.10.2019

Viser til oversendelse datert 2.juli 2019. Vedlagt ligger fylkesrådmannen i Vest-Agders saksfremstilling og forslag til vedtak.

Etter avtale ettersendes fylkesutvalgets vedtak etter behandling 5. november 2019.

Vedlegg