Høringssvar fra Annelise Ringsby

Dato: 01.11.2019

Kjære Regjering!

Det kan være vanskelig for en legperson å sette seg inn i alle sidene ved kompliserte saker, som for eksempel konsesjon til utbygging av vindkraft i havområder. Likevel, jeg har satt meg inn i sakene såpass at jeg må si at jeg er meget bekymret for flere deler vedrørende forslag om åpning av havområder for fornybar energi til havs. Det hersker liten tvil hos meg om at klimautfordringene vi har må tas på alvor. Likevel kan ikke det at Greta Thunberg i panikk skriker til oss fra talerstolen gjøre oss sinnsyke i gjerningsøyeblikket.

For å unngå dette kan det være en god ide å lytte til tidligere erfaringer, og til forskning. Siden havvind er forholdsvis ny teknologi bør vi være føre var. Sannsynligheten for at det skjøre samspillet i naturen kan bli forstyrret er åpenbar. Havvind-turbinene lager lavfrekvent støy som i følge forskere forstyrrer og kanskje dreper hval. Hva vil dette føre til på sikt? Vil annet liv i havet påvirkes på samme måte? Er det ikke slik at havet er menneskehetens fremtidige matfat? I tillegg viser en dansk studie at slik støy kan forårsake hjerte- og karsykdommer hos mennesker. En tredje forholdsregel er påvirkningen støy og selve turbinbladene har på fuglelivet. Vindturbiner på landjord er en tragedie for det biologiske mangfoldet. Et enormt antall fugler drepes hvert år av turbinbladene. Tall fra Tyskland viser at 1200 tonn insekter drepes av turbinene hvert år.

Dette viser at utfordringene med vindturbiner, både til lands og til vanns, gjør at vi bør tenke oss om nøye om, og sannsynligvis må vi tenke nytt. Å bidra til mass extinction kan neppe være løsningen på klimautfordringene. Det vil være å gå fra asken til ilden. Klima er mer enn CO2. Dessuten tror jeg løsninger finnes. I termisk energi. I solenergi. Kanskje i bølgekraft. Men særlig for oss nordmenn, i oppjustering av eksisterende vannkraftverk.

Mvh, Annelise Ringsby