Høringssvar fra Per Helge nygård

Dato: 24.10.2019

Hav vind må være i havet og ikke nær land

på Smøla har vi nå passert 100 døde havørner.

det reelle tallet er mye høyere.

havvind i fjæra vil være katastrofe for fuglelivet

men bevisene blir vasket bort.

nå må vi snart våkne før vi raserer alt av urørt natur.

havbind nært land er mye verre en landbasert vindkraft.

der er ingen fjell som skjuler de enorme turbinene så de vil bli synlig fra alle kystnære miljø.

det er også bevist at de enorme turbene vil virke som landmasser på lavtrykk banene.

dette bør absolutt forskes mere på før man godkjenner havvind prosjekter.

hvordan fisk i havet påvirkes er heller ikke kartlagt men i fiskerinasjon Norge så må vi jo kartlegge slikt før vi velger og gi konsesjon.