Høringssvar fra Aker Solutions AS

Dato: 01.11.2019

Aker Solutions takker for muligheten til å gi innspill i denne høringen. Vi setter pris på at Regjeringen og Olje- og energidepartementet jobber aktivt med å legge til rette for havvind og fornybar energiproduksjon til havs.

Vedlagt vårt høringssvar.

Vedlegg