Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 913581

Dato: 29.10.2019

VIndkraft til havs er ikkje tilrådeleg. Vindkraftindustri er øydeleggande både til havs og på land. Det er ein industri som er til skade for korallrev, fisk og dyr som lever i havet og trekkfuglar. Det må i staden utviklast andre energiformar som ikkje har så stort skadepotensiale for naturressursane. Å styre etter ein visjon og ei forestilling om at vindkraft er miljøvennlig er ikkje forsvarleg politikk, konsekvensane må utgreiast og leggjast fram før eit så alvorleg inngrep blir satt i verk.