Forsiden

Høringssvar fra Geir Brede Hagerup

Dato: 05.10.2019

vindkraftutbygging til havs bør stilles i bero inntil konsekvensene for marint liv samt fugletrekk og insekter er tilstrekkelig og forsvarlig utredet.