Høringssvar fra Randi Nygjerde

Dato: 31.10.2019

Er etterkvart overbevist om at det er ein sjanse å ta å fylle havet med store vindturbinområder. Turbinene avgir store mengder microplast, kollapser dei vil litervis av olje renne ut i havet. Vi veit for lite kva dette har å seie for miljøet i havet. Blir desse bygde for nær land, vil også fuglelivet bli ramma . Og igjen: Norge er sjølvforsynt med rein vasskraft. Det som må til er å bremse forbruket. Kanskje på tide å gje dei som forskar på Bølgekraft betre vilkår?