Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 247341

Dato: 01.11.2019

Vindkraft til havs bør skrinlegges. En utbygging av havområder vil føre til negative konsekvenser for natur, miljø, dyreliv og helse. Man vet at fisk, hval og annet marint liv påvirkes negativt at støyen fra vindturbinene. Blant annet i USA er det vist at både fisk og hval dør av lydbølgene, sannsynligvis pga stressreaksjoner. Hvordan kan man tillate en utbygging av en industri som har slike konsekvenser for et allerede overbelastet marint liv? Det er hårreisende. Også for fugler, både sjøfugler og trekkfugler, vil vi turbinene være katastrofale, rene dødsfeller som kapper vingene av flerfoldige fugler hvert år. Vi mennesker kan ikke fortsette å ta for oss og rasere hvert eneste område til havs og til lands. Vi må ta vare på naturen, restaurere den og bygge den opp igjen, vi kan ikke ødelegge mer av økosystemet nå, vi redder ikke miljøet med å rasere naturen og havet.

For mennesker som bor nært de aktuelle områdene vil turbinene skape psykiske belastninger ved å ødelegge naturområder (ja, havområder er også natur), være visuelt sjenerende i tillegg til å kunne skape betydelige fysiske helseplager. Både menneskers og dyrs nervesystem påvirkes i stor grad av infrastøyen fra turbinene, med helseskader og søvnproblemer som konsekvens.

Man vet at vannkraft er flere ganger mer effektiv også mer stabil enn vindkraft. Man vet også at f.eks ved å installere solcellepaneler på et antall landbruksbygg vil hele landbruksnæringen bli selvforsynt med strøm, noe man også bør kunne få til på f.eks offentlige bygg. Vi behøver ikke vindkraftannlegg til havs, vi behøver ikke rasere mer natur og havområder, vi har allerede vannkraftverk som, ved oppgraderinger, og med langt mindre ødeleggelser av natur, vil gi oss minst fire ganger mer strøm enn alle planlagte vindkraftverk tilsammen kan gjøre.

Vi redder virkelig ikke klimaet eller miljøet med å rasere verden og økosystemene.