Høringssvar fra Carina Heldal

Dato: 29.10.2019

Høringssvar vedrørende vindturbiner til havs.

Havet er matfatet vårt, det burde være hoved grunnen til at det ikke kan bygges ut med vindkraft.

Vi er en kystnasjon og er avhengig av havet for biologisk mangfold,mat,næring og turisme.

Foreldre generasjonen idag har allerede forsøplet hele vår kystlinje pga sin neglisjering av plast forsøpling og «mye må ha mer» holdning.

Det er heller ikke NVE,OED, Equinor,andre utbyggere ,statsminister og regjering sin plass å bestemme hvilke natur ressurser og verdier neste generasjoner skal sitte igjen med.

Å bevilge så mange milliarder til havvind og så lite direkte på opprydding av søppel i havet indikerer at regjering ikke vil klima og kloden sitt beste da det er profitt som er hovedfokus og klima argumentet er gjennomskuet og «falt i fisk»

Mvh Carina Heldal