Forsiden

Høringssvar fra 1-Tech SPRL, Brussel (Belgia)

Dato: 31.10.2019

Vedlagt følger uttalelse fra 1-Tech på den aktuelle høring.

1-Tech er et uavhengig, overveiende norsk-eid konsulentselskap basert i Brussel. Vi er spesialister på å legge til rette EU-finansierte prosjekter for FoU, innovasjon og demonstrasjon innen ny energi.

De senere årene har mer og mer av vår virksomhet vært rettet inn mot havvind, både innovative bunnfaste utbyggingsløsninger og flytende løsninger.

Vi har også gleden av å legge ved to rapporter som det vises til i vårt høringssvar.

Vedlegg